Neurolog

neurologWitam na mojej stronie internetowej. Jest ona poświęcona zagadnieniom związanym z moją pracą, tj. praktyką lekarza neurologa.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny) – 1992. W 1996 roku uzyskałem pierwszy, zaś w 2001 roku drugi stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii. Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań od początku pracy zawodowej były zagadnienia dotyczące problematyki samoistnych bólów głowy (migrena, bóle typu napięciowego i inne rzadsze postaci). Dlatego też i moja praca doktorska poświęcona była temu właśnie zagadnieniu („Epidemiologia samoistnych bólów głowy wśród młodzieży szkół licealnych na terenie Łodzi”, promotor: Pan prof. dr hab. med. Wojciech Split; 1998 rok). Do tej pory – nie dyskryminując nikogo – osoby z samoistnymi bólami głowy, a szczególnie z migreną to moi „ulubieni” pacjenci. Tak się jednak składa, że równie często zgłaszają się chorzy z bólami kręgosłupa i ta właśnie okoliczność „wymusiła” na mnie zainteresowanie problematyką związaną z układem ruchu.

Moja dotychczasowa aktywność zawodowa przypadła na okres dynamicznego rozwoju neurologii głównie za sprawą postępu metod diagnostycznych i terapeutycznych. Ma to bezpośrednie przełożenie na aspekt praktyczny: pomimo różnych ograniczeń jednak stale poprawia się zakres, jakość i dostępność badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane w trybie ambulatoryjnym. Jeszcze kilkanaście lat temu swego rodzaju normą było przyjmowanie pacjentów np. z przewlekłymi bólami głowy czy rwą kulszową do szpitala do oddziału neurologii „na przebadanie”. Obecnie wiele osób unika hospitalizacji; o ile pozwala na to ich stan zdrowia, mogą być diagnozowane i leczone poza szpitalem. Dlatego też stopniowo zmienia się wizerunek neurologii jako specjalności lekarskiej, nabiera ona coraz bardziej charakteru dziedziny konsultacyjnej, z podkreśleniem znaczenia leczenia ambulatoryjnego. Jest zauważalne dążenie do sytuacji, że hospitalizacja będzie ograniczona do przypadków gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia (np. udar mózgu).
neurolog łódź
Mam nadzieję, że z czasem uda się wzbogacić moją stronę o zagadnienia pozamedyczne. Jako że szczególnie interesuję się architekturą i sztuką użytkową przełomu XIX i XX wieku oraz okresu dwudziestolecia międzywojennego, to chciałbym i tej problematyce poświecić nieco miejsca, szczególnie w odniesieniu do mojego rodzinnego miasta którym jest Łódź.
Menu serwisu
Strona główna
Porady ambulatoryjne
Diagnostyka
Najczęstsze problemy neurologiczne

 

W dniach 07 - 29 Sierpnia gabinet będzie nieczynny z powodu urlopu. rejestracja telefoniczna:

0 601 71 12 30